hp photosmart 720

Preduzeće “MTC“ je osnovano 2009 god. u Beogradu.

Osnovna delatnost preduzeća je transport rasutih terete, niskogradnja, iskopi, eksploatacija kamena, proizvodnja kamena svih frakcija, vadjenje I separacija rečnog šljunka, proizvodnja I ugradnja betona, poslovi oblasti upravljanja vodama vezane za sprovođenje odbrane od polava, saniranja I održavanje funkcionisanja vodnih objekata I sisteme, benzinska stanica, tehnicki pregled putnickih I teretnih vozila.

Preduzeće posluje u skladu sa zahtevima standarda ISO 9001:2015, ISO 14001:2915, ISO 45001:2018.

U cilju efikasnosti I kvaliteta usluga koje prižamo, investirali smo u najsavremeniju mehanizaciji I osnovna sredstva:

  • LIEBHERR automatizobanu fabriku betona kapaciteta 100m3 /h
  • 5 MIKSERA ZA PREVOZ BETONA 10m3
  • 1 PUMI 26m
  • 1 PUMPA ZA BETON 36m
  • POSTROJENJE ZA MOKRU SEPARACIJU REČNOG ŠLJUNKA
  • HARTL DROBILICU ZA KAMEN
  • HARTL SITO
  • 4 UTOVARIVAČA
  • 3 BAGERA GUSENIČARA
  • 1 BAGER TOČKAP
  • 1 BAGER SAJLAŠ
  • 3 KOMBINOVANE MAŠINE
  • 1 BULDOŽER
  • 1 FREZU ZA ASFALT
  • 3 VALJKA
  • 1 GREJDER
  • 29 KIPER KAMIONA

U istom cilju smo okupili stručan tim ljudi I obezbedili im kontinuiranu obuku kako bi bili u koraku sa novim trendovima I standardima.

Posedujemo licence nadležnih državnih organa za :

  • Licenca za Prevoz stvari u domaćem I međunarodnom drumskom saobraćaju,
  • Licencu za vađenje rečnih nanosa iz vodotoka Velike Morave,
  • Licenca (saglasnost) za eksploataciju dolomitskog mermera I tehničko gradjevinskog kamena
  • Licenca za obavljanje poslova upravljanja vodama
  • Licenca za skladiste I tretman gradjevinskog otpada I neopasnog drvenog otpada
  • Licenca za prevoz neopasnog otpada