hp photosmart 720

Preduzeće „MTC“ u okviru svog poslovnog centra vrši usluge prodaje nafte i naftinih derivata, ulja i maziva kao i tečnog naftnog gasa (plin u bocama za domaćinstvo), na prvoj privatnoj benzinskoj pumpi u Kragujevcu.

Zahvaljujući savremenom sopstvenom transportu ova pumpa je uvek snabdevena kvalitetnim gorivom u dovoljnim količinama.

Za ulja i maziva kupljene na ovoj pumpi imate besplatnu zamenu u našem servisu.